Dzeiń Patrona w 130 rocznicę powstania naszej szkoły

Dzeiń Patrona w 130 rocznicę powstania naszej szkołyNauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz… Ucz się, co tylko jest sił w tobie, żeby jej zakosztować!

Słowami Stefana Żeromskiego, zawartymi w jego powieści „Syzyfowe prace” uczniowie rozpoczęli uroczysty apel, który odbył się 30 listopada 2018 roku z okazji Święta Patrona Szkoły oraz w 130 rocznicę powstania Szkoły Podstawowej w Zabierzowie Bocheńskim. Uczniowie klasy Va i VI w swoim wystąpieniu przybliżyli wszystkim zgromadzonym historię szkoły tworzoną przez kolejne pokolenia uczniów, nauczycieli i rodziców. Historia ta zaczęła się w roku 1888, kiedy to Rada Szkolna Krajowa we Lwowie, ówczesny organ wykonawczy obejmujący swymi kompetencjami sprawy szkolnictwa, wydała orzeczenie o zorganizowaniu we wsi Zabierzów Bocheński szkoły.

Konkurs Tematyczny "Od algorytmu do programu"

Konkurs Tematyczny "Od algorytmu do programu"W dniu 14 listopada odbył się się w naszej szkole I etap Konkursu Tematycznego
„Od algorytmu do programu”. Zagadnienia z jakimi musieli zmagać się uczniowie obejmowały:
1) Ogólną wiedzę na temat urządzeń komputerowych i informatyki;
2) Zastosowania arkusza kalkulacyjnego;
3) Algorytmiki;
4) Internetu oraz bezpieczeństwa podczas korzystania z jego zasobów.
Do konkursu przystąpiło 6 uczniów z klas 7-8 . Jeden z nich Marcin Ostachowicz zakwalifikował się do etapu rejonowego, który odbędzie się 4 lutego 2019 r. Będzie rywalizował razem z 74 uczniami z województwa małopolskiego, którzy podobnie jak on wykazali się największą wiedzą informatyczną. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

Podziękowania

Podziękowania„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…..
wtedy proste – DZIĘKUJEMY – zawiera wszystko co chcemy wyrazić”

Dyrekcja ZSzOI w Zabierzowie Bocheńskim składa podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole, których główna uroczystość odbyła się 6.11.2018r.
Szczególne podziękowania należą się Radzie Rodziców, Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSzOI w Zabierzowie Bocheńskim, Kierownikowi Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie, jakie włożyli w uroczyste zorganizowanie tej imprezy.
Za pomoc, życzliwość i współpracę serdecznie dziękujemy panu Arturowi Mrozowskiemu za profesjonalne wykonanie zdjęć, które będą przypominać tę piękną rocznicę.
Dziękujemy zespołowi „Zabierzanie” za włączenie się i wykonanie podniosłych pieśni patriotycznych przywołujących ważne wydarzenia historyczne.
Dziękujemy znakomitym Gościom, którzy zechcieli uczestniczyć w tak ważnym i pięknym wydarzeniu historycznym:
p. Romanowi Ptakowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice,
p. Wiesławowi Bobowskiemu Dyrektorowi Wydziału Edukacji,
ks. Piotrowi Studnickiemu Proboszczowi parafii Opieki NMP,
p. Dorocie Kuleszy-Tałan Dyrektorowi Gimnazjum Niepublicznego. im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim,
p. Tomaszowi Donatowiczowi Dyrektorowi Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach,
p. Michałowi Wieciechowi z Nadleśnictwa Niepołomice,
p. Małgorzacie Gajdzie, Dyrektorowi Centrum Kultury w Niepołomicach,
p. Marii Strzelec Kierownikowi Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim,
p. Edwardowi Wnękowi Sołtysowi wsi Zabierzów Bocheński,
p. Stanisławowi Łosińskiemu Prezesowi KS Dąb,
p. Karolowi Szybińskiemu Specjaliście ds. projektów Lokalnej Grupy Działania,
p.Romanowi Klimie-Prezesowi OSP Zabierzów Bocheński
Podziękowania kierujemy również do p. Cecylii Radoń p.o. Dyrektora oraz do p. Filipa Musiała Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, który objął patronat nad uroczystością i ufundował nagrody dla uczniów, a nie mógł osobiście uczestniczyć w naszej uroczystości.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli oraz wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni, a których praca i wkład przyczyniły się do zorganizowania uroczystości.

Rekord dla Niepodległej

Rekord dla Niepodległej9 listopada 2018 roku – to niezwykła i radosna data. O godzinie 11.11 ustał zwykły szkolny gwar, słychać było tylko dźwięczne tony „Mazurka Dąbrowskiego”, które popłynęły z wszystkich uczniowskich ust. Począwszy od przedszkolaków, na ósmoklasistach skończywszy – cała społeczność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”, organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej. W ramach świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy, w pełni świadomi podniosłości tego historycznego wydarzenia.
Ewa Widła, nauczyciel ZSzOI

Pieśni o Niepodległej w Zabierzowie Bocheńskim

Pieśni o Niepodległej w Zabierzowie Bocheńskim6 listopada 2018 roku do Szkoły Podstawowej im. S.Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim przybył sam marszałek Józef Piłsudski wraz ze swoim adiudantem, aby wspólnie ze społecznością szkolną, lokalną oraz zaproszonymi Gośćmi uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Nauczyciele wraz z Radą Rodziców oraz instytucjami, które współpracują ze szkołą, przygotowali ciekawy program, którego koordynatorem był nauczyciel historii pan Karol Bielarczyk
Najpierw w montażu słowno-muzycznym Pieśń o Niepodległej wystąpili uczniowie w historycznych strojach i chór szkoły. Zgromadzeni mogli wysłuchać pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu przez wieki, stanąć oko w oko z Tadeuszem Kościuszką, Józefem Piłsudskim i przypomnieć także tych, którzy nie szablą, lecz piórem walczyli o zachowanie całości bytu narodowego i odzyskanie niepodległości.

Warsztaty plastyczne z Seniorami

Warsztaty plastyczne z SenioramiKamizelki odblaskowe przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i nierzadko ratują pieszym życie. Uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim doskonale to rozumieją i noszą je na co dzień. Siódmoklasiści postanowili udowodnić, że kamizelki są nie tylko funkcjonalne, ale także mogą być modne. Podczas warsztatów zorganizowanych we współpracy z Domem Kultury w Zabierzowie Bocheńskim, uczniowie wraz z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Seniora zaprojektowali oryginalne kamizelki odblaskowe.

Mega odblaskowa kamizelka

Mega odblaskowa kamizelkaŚwieć przykładem - w Zabierzowie nawet Szkoła daje przykład, że trzeba nosić kamizelki. Uczniowie we współpracy z rodzicami ubrali w odblaskową kamizelkę swoją szkołę. Mega odblaskową kamizelkę powieszono na sali gimnastycznej, aby zachęcić i promować noszenie odblasków. Nawet mały odblaskowy element sprawia, że jesteśmy lepiej widoczni po zmierzchu.

Odblaskowa dyskoteka

Odblaskowa dyskoteka Klasy I-III swój udział w akcji „Odblaskowa Szkoła” podsumowały odblaskową dyskoteką. Na dyskotece tej dzieci bawiły się w odblaskowych strojach jak również ze świecącymi rekwizytami, które przyniosły.

Odblaskowy pokaz mody

Odblaskowy pokaz modyJak co roku w naszej szkole w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” na zakończenie realizacji działań w tej akcji, organizowany jest między innymi „Odblaskowy pokaz mody”. Każda z klas została poprowadzona środkiem sali gimnastycznej przez panią Basię – panią przeprowadzającą naszych podopiecznych przez jezdnię, tak aby każda z nich mogła zaprezentować swoje odblaskowe stroje. Niektóre z klas wykrzykiwały wymyślone przez siebie hasła nawiązujące do noszenia odblasków. Cała szkoła zaangażowała się mocno w ten pokaz.

WOLONTARIUSZE Z KLASY 8

WOLONTARIUSZE Z KLASY 8Wolontariat to nieodpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji. W Polsce działalność wolontariatu reguluje ustawa z 24 IV 2003 r. Pracę wolontariusza może podjąć każdy chętny tylko w niektórych wypadkach obowiązują ograniczenia wiekowe. Wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom z inicjatywy przewodniczącego klasy VIII Marcina Petlarskiego został utworzony klasowy klub wolontariuszy. Utworzeniu przyświecał szlachetny cel chęci zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego na rzecz społeczności wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. W okresie poprzedzającym dzień 1 listopada duża grupa ósmoklasistów wyposażona w odpowiedni sprzęt oraz znicze i kwiaty zebrała się dwukrotnie przed budynkiem szkoły, aby następnie udać się na miejscowy cmentarz w celu uporządkowania zapomnianych grobów. Efekty ich pracy były niemal natychmiast zauważone. Swoje działania uczniowie planują kontynuować przez cały rok, a nawet rozszerzyć o kolejne cmentarze w szczególności takie gdzie spoczywają żołnierze walczący o naszą ojczyznę. Wszystkim wolontariuszom gratulujemy i życzymy wytrwałości w tym co robicie.

Szkolny Konkurs BRD

Szkolny Konkurs BRDPodobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzono w naszej szkole Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany w ramach akcji "Odblaskowa Szkoła". W tym roku konkurs został zdominowany przez uczennice z klasy szóstej, które zdobyły czołowe miejsca i tym samym wykazały się najlepszą znajomością przepisów drogowych. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie rozwiązać test teoretyczny. Pytania w teście dotyczyły znajomości przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych i rowerzystów oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem konkursu jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Poniżej wyniki konkursu:
I miejsce - Emilia Mazur, Aleksandra Bielecka
II miejsce - Małgorzata Malarz, Oskar Cięciwa
Wygenerowano w sekund: 0.01